Näsinpuisto

Milavida sijaitsee Näsinpuistossa, joka rakennettiin 1900-luvun alussa lähes paljaalle kalliolle Mustalahden satamasta ruopatulla täytemaalla. Kalliolla kasvaneiden kituliaiden mäntyjen ja katajien tilalle istutettiin satoja puita ja suuri määrä perennoja, joiden joukossa oli myös ulkomailta tuotuja harvinaisia kasveja. Suurin osa aroista kasveista kuoli talven 1940 kovissa pakkasissa.

Näsinpuisto on kuitenkin edelleen kasvilajistoltaan kaupungin monipuolisimpia puistoja. Alueella on useita kivikkokasviryhmiä ja kauniita pulterikiviaitoja. Puiston länsilaidalla kasvaa muun muassa Suomen kookkain ruhtinaanpoppeli (Populus ’Rasumowskiana’).

Näsinpuistossa on viime vuosina kunnostettu tukimuureja, käytäviä, laululavaa ja Kurun muistomerkin edustaa, ja myös näkymiä on avattu. Vuonna 2017 Näsilinnan itäpuolelle valmistui näköalapaviljonki, jonka esikuvana on paikalla aiemmin sijainnut paviljonki. Paviljongille löytää esimerkiksi uusia portaita pitkin, jotka lähtevät Tallipihan takaa. Puistosta avautuu hieno näkymä Näsijärvelle.